Judo

Krok po kroku

1) Zaproszenie – Zapraszamy na niezobowiązujący trening judo.

2) Rejestracja online https://zapisy.activenow.pl/polish-american-judo-academy/

3) Udział w treningu judo.

4) W przypadku gdy chcą Państwo kontynuować przygodę ze sportem, są Państwo zobowiązani wypełnić zestaw dokumentów i zapoznać się z naszym regulaminem.

5) Początek przygody ze sportem – regularny udział w treningach.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE PŁATNE NA KONTO DO 10-GO KAŻDEGO M-CA

(opłaty prosimy dokonywać w danym miesiącu osobno na każdego członka Klubu)

57 2490 0005 0000 4530 3657 2324

W tytule: IMIĘ, NAZWISKO, MIESIĄC, ROK
(np. JAN KOWALSKI, STYCZEŃ 2020).

Nasz klub jest stowarzyszeniem sportowym (organizacją pozarządową), której działalność oparta jest o składki członkowskie. Składki odróżniają nas od komercyjnych klubów sportowych, które swoją działalność opierają głównie na świadczeniu usług. Głównym celem Klubu jest promocja sportu, wychowywanie przez sport, a także szkolenie zawodników. Klub prowadzi politykę prorodzinną, dlatego warto zwrócić uwagę na zniżki rodzinne, które obowiązują członków rodziny.

Poza fizycznym aspektem rozwoju dzieci, szczególną uwagę zwracamy na:

  • rozwijanie pozytywnych cech osobowości.
  • kształtowanie prawidłowych postaw społecznych wobec innych.
  • kreowanie poczucia tożsamości z uprawianym sportem.
  • tradycję i etykietę obowiązującą w szkole judo.
  • dyscyplinę i wartości naszego klubu.
  • współpracę w grupie.
JUDO jest japońską sztuką walki wywodzącą się w prostej linii z ju-jitsu, która powstała poprzez wyeliminowanie technik groźnych dla zdrowia i życia. Twórcą systemu był prof. Jigoro Kano, który zebrał i usystematyzował stare chwyty ju-jitsu, wybrał elementy najskuteczniejsze, inne zmodyfikował i udoskonalił. Jigoro Kano usunął także elementy niebezpieczne, dodając w ich miejsce nowe stworzone przez siebie. W szkoleniu zaczął przywiązywać wagę do zrozumienia ruchu, do praktycznego stosowania zasad mechaniki. Dla odróżnienia od ju-jitsu, około roku 1882, Jigoro Kano swój styl walki, nazwał Kodokan Judo (Tokyo). Judo skupia swoje techniki wokół specjalistycznych form rzutów, wykorzystujących szybkość i siłę przeciwnika, w celu jego obezwładnienia. Nieodzownym elementem szkolenia judo, jest nauka skutecznego upadania (ukemi), która gwarantuje bezkontuzyjne upadki będące następstwem szybkich i silnych rzutów. Poza technikami rzutów stosowane są także techniki ne-waza (walka w parterze) – dźwignie na staw łokciowy i barkowy, duszenia oraz trzymania. Judo jest sztuką łagodną, dlatego przy tworzeniu jej podstaw Jigoro Kano wyeliminował techniki groźne dla życia (atemi waza). Już sama nazwa na to wskazuje: JU – „łagodny, misterny”, DO – „droga, sposób”. Judo stało się, więc „łagodną drogą do zwycięstwa” – czyli dyscypliną sportową, walką umowną, zgodną z określonymi obowiązującymi przepisami.

Judo opiera się na trzech głównych zasadach:

„Doskonalenie samego siebie”. W myśl tej zasady każdy ćwiczący dąży do doskonałego opanowania elementów technicznych, szuka najskuteczniejszych sposobów użycia sił fizycznych i duchowych. Zawsze cechuje go rozsądek i rozwaga, nigdy nie wykorzystuje swojej przewagi bez potrzeby.

„Ustąp a zwyciężysz” To zasada w myśl której dużej sile przeciwnika przeciwstawia się spryt i rozsądek, a także umiejętności techniczne. Każde działanie przeciwnika można wykorzystać na własną korzyść, a każda siła może zostać obrócona w stronę przeciwnika. Wykorzystuje się tu podstawy fizyki np. gdy przeciwnik Cię pcha to go pociągnij, gdy zaś ciągnie to go popchnij. Najlepiej tę zasadę opisuje starojapońskie powiedzenie, które brzmi: „Burza łamie nawet mocne dęby, giętką trzciną tylko kołysze”.

„Maksimum efektu przy minimum wysiłku”. Tej zasady uczy się już dzieci, jest ona realizowana poprzez nauczanie technik, doskonalenie ich do takiego stopnia zaawansowania, przy którym ruch nie wymaga użycia własnej siły, w pełni wykorzystuje siłę przeciwnika skierowaną na ćwiczącego.

W judo wyróżniamy następujące grupy technik:

Nage waza (techniki rzutów) – obejmująca wszystkie rzuty, dzieląca się na mniejsze grupy w zależności od wykonywanego ruchu. Katame waza (techniki chwytów) – uwzględniająca w głównej mierze techniki trzymań unieruchamiających przeciwnika na macie. Shime waza (techniki duszeń) – stosowane do momentu poddania przez przeciwnika lub przerwania walki przez sędziego. Kansetsu waza (techniki dźwigni) – wywierane poprzez stosowanie nacisku na główne stawy ramion.

Judo jest jednym z niewielu sportów walki, który doskonale wpływa na prawidłowy rozwój wszystkich cech motorycznych dzieci. Zajęcia judo wspomagają także prawidłowy rozwój dziecięcej psychiki. W treningu dzieci szczególną uwagę zwracamy na różnorodność ćwiczeń, które stanowią podstawę ogólnego przygotowania do uprawiania sportu. Trening dla najmłodszych prowadzony jest w formie zabawy, która ma przynosić dzieciom radość z wykonywanych ćwiczeń. Na treningach przerabiane są najprostsze formy technik judo, które w miarę nabierania doświadczenia przybierają bardziej skomplikowane formy (wykorzystywane na dalszych etapach szkolenia). System szkolenia młodych adeptów judo jest budowany kompleksowo, uwzględniając ćwiczenia kształtujące wszystkie cechy motoryczne dzieci. Ponadto, zadaniem naszego trenera jest kształtowanie osobowości młodych sportowców. Judo znakomicie wpływa na rozwój prawidłowych postaw społecznych, uczy pracy i samodyscypliny. Naszym celem jest zapewnienie dzieciom alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu, a także zachęcenie ich do wieloletniego uprawiania tego olimpijskiego sportu. Nasi doświadczeni trenerzy dołożą wszelkich starań, aby Wasze dzieci wyniosły z zajęć jak najwięcej uśmiechu i sprawności fizycznej.

Kontakt

ul. Królowej Jadwigi 4
32-089 Biały Kościół